گروه سنگ پاسارگاد

معرفی معادن

آدرس: استان مرکزی، شهرستان محلات رنگ ها: سفید، کرم

بیشتر بخوانید
Image
Image
Image

آدرس: استان مرکزی، شهرستان محلات رنگ ها: سفید، کرم.

بیشتر بخوانید

آدرس: استان مرکزی، شهرستان محلات رنگ ها: سفید، کرم، شکلاتی.

بیشتر بخوانید

آدرس: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب رنگ ها: سیلور، خرمایی

بیشتر بخوانید

آدرس: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب رنگ ها: کرم روشن

بیشتر بخوانید

آدرس: استان زنجان، شهرستان زنجان، منطقه دندی رنگ ها: کرم

بیشتر بخوانید

آدرس: استان آذربایجان غربی، شهرستان ماکو رنگ ها: کرم، شکلاتی

بیشتر بخوانید