گروه سنگ پاسارگاد

معرفی معادن کریستال و چینی

آدرس: استان کردستان، شهرستان قروه رنگ ها: سفید، طوسی

بیشتر بخوانید

آدرس: استان اصفهان، شهرستان لایبید رنگ ها: طوسی

بیشتر بخوانید