گروه کارخانجات

پاسارگاد

Image

پاسارگاد2

استان مرکزی، نیم ور، شهرک صنعتی شهید بابایی

تلفن:08643325001

نمابر: 08643325002

پاسارگاد3

استان مرکزی، نیم ور، شهرک صنعتی شهید بابایی

تلفن: 08643325003

نمابر: 08643325004

پاسارگاد4

استان مرکزی، محلات ، شهرک صنعتی ارقده

تلفن: 08643325001

نمابر: 08643325002

پاسارگاد تهران

کیلومتر 30 اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان، گلشن 7

تلفن: 02156236340

نمابر: 02156236345

سلمان سنگ پاسارگاد

کیلومتر 30 اتوبان تهران قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بوستان، گلبن 3

تلفن: 02156232130